Historia klubu

Odzyskanie niepodległości pozwoliło pełniej poznać doświadczenia i osiągnięcia rodaków w różnych regionach kraju. Wyjątkowo szybko zaczęła upowszechniać się działalność sportowa. Wykorzystując przykład pobliskich klubów, m.in. poznańskiej “Warty” i gnieźnieńskiej “Stelli”, młodzież rzemieślnicza i urzędnicza w marcu 1920r. Utworzyła w Mogilnie pierwszy klub sportowy pod nazwą “Wanda”. Głównymi jego inicjatorami byli: ślusarz Stanisław Bukowski, urzędnik Edmund Nowicki, mistrz szewski Stanisław Grządziela, ślusarz Wacław Gniewkowski i krawiec Leon Leśny. Początkowo “Wanda” skupiała około 40 członków, a za swe barwy przyjęła kolor biały i zielony. Drużyna jedynej jej sekcji grała w klasie “C”. M.in. z zespołami z Inowrocławia, Strzelna i Gębic. Mecze rozgrywano zwykle na łące rodziny Radomskich, gdzie dziś jest park miejski. Szkoleniem piłkarzy zajmowali się społecznie bracia Kazimierz i Wojciech Wojtczakowie. Z braku funduszy klubowych zawodnicy występowali we własnych strojach i butach, zmyślnie przerabianych ze zwykłego obuwia przez Stanisława Grządzielę, od 1922r. Gospodarza klubu. Na przełomie lat 1922 i 1923 w “Wandzie” zaczęto uprawiać lekkoatletykę. W roku 1921 pojawiła się w Mogilnie inicjatywa powołania drugiego klubu sportowego. Nowo powstały Mogileński Klub Sportowy zmienił wkrótce nazwę na Klub Sportowy “Polonia”. Pierwszy zarząd “Poloni” tworzyli: kupcy Alfons Filisiewicz, Jaskólski z Wylatowa, stolarz Edward Kaszuba, urzędnik Sylwester Kaszuba i Jan Węsierski oraz Górny. Działalność klubu zainaugurowały rozgrywki drużyny piłkarskiej w klasie ” C”. Pod koniec 1992r. Utworzono sekcję lekkoatletyczną i szachową. Wkrótce jednak, wobec trudności szkoleniowych, materialnych i organizacyjnych, narodziła się myśl o zjednoczeniu obu klubów Nastąpiło to 23 maja 1923r. w sali Domu Katolickiego (obecne kino). Z dobrowolnego połączenia “Wandy” i “Poloni” powstał Klub Sportowy ” Pogoń”, liczący początkowo około 70 członków. Jako barwy klubowe przyjęto kolory niebieski i biały.

Źródło: “W barwach POGONI” Stanisław Kaszyński

P